Interview: PCMarket – BizIT (30.06.2011)

PCM - BizIT 30.06.2011

透過互聯網廣告及社交網絡吸引客戶,在短時間內有可能出現突如其來的大量客戶,故要做好資金準備。

PCM – BizIT (30.06.2011)

要得知最新科技消息,請留意派亞普科技創見!

Categories: